Fordons- och ägaruppgifter

Här kan du söka uppgifter om specifikt fordon. Sökningen kan göras på två olika sätt.

Båda alternativen visar fordonsuppgifter och vid sökning eget fordon visas även ägaruppgifter.


Fordons- och ägaruppgifter enligt avtal

Här kan du söka uppgifter om specifikt fordon. Sökningen kan göras om avtal har tecknats med Motororfordonsbyrån.