Boka besiktning

Registernummer med lösenord


Register/Fordonsslag:     


Registernummer:                  Personlig skylt:      


Lösenord:                    
Lösenordet motsvarar de fyra sista tecknen i fordonsinnehavarens personbeteckning eller
kontrollnummern som finns på registreringsbeviset. Del I / Tekniska delen(ruta A).